Για την οριστικοποίηση της κράτησης απαιτείται η καταβολή του 30% επί του συνολικού ποσού, εντός 5 ημερών από την προσωρινή κράτηση. Η εξόφληση γίνεται με την άφιξη.

Σε περίπτωση ακύρωσης σε χρόνο μικρότερο των 30 ημερών πριν από την άφιξη, παρακρατείται η προκαταβολή.